เด็กเก่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เด็กเก่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ไหว้ครูช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ไหว้ครูช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแจกจ่ายประชาชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแจกจ่ายประชาชน

Read more

ไหว้ครูช่าง พระวิษณุกรรม อาชีวศึกษาเทศบาล กพ.

ไหว้ครูช่าง พระวิษณุกรรม อาชีวศึกษาเทศบาล กพ.

Read more