วันหยุด..แห่ไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองกำแพงเพชร

วันหยุด..แห่ไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองกำแพงเพชร

Read more

ครอบครัวอังกฤษ ศรัทธา สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

ครอบครัวอังกฤษ ศรัทธา สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

Read more