ผู้ว่าฯเปิดงานประมูล งานงิ้ว ไหว้เจ้าประจำปี ศาลเจ้าพ่อกวนอู กำแพงเพชร

ผู้ว่าฯเปิดงานประมูล งานงิ้ว ไหว้เจ้าประจำปี ศาลเจ้าพ่อกวนอู กำแพงเพชร

Read more

ผู้ว่าฯพร้อมชาวเมืองกำแพงเพชร ร่วมงานเลี้ยงฉลอง แปดเทพเจ้าศาลเจ้าพ่อกวนอู

ผู้ว่าฯพร้อมชาวเมืองกำแพงเพชร ร่วมงานเลี้ยงฉลอง แปดเทพเจ้าศาลเจ้าพ่อกวนอู

Read more

ผู้ว่าฯ อัญเชิญเทพเจ้า8 พระองค์ ประทับแท่นบูชา ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ผู้ว่าฯ อัญเชิญเทพเจ้า8 พระองค์ ประทับแท่นบูชา ศาลเจ้าพ่อกวนอู

Read more

ศาลกวนอู เบิกเนตรแห่เทพเจ้า 8 พระองค์ ประทานพรรอบเมือง

ศาลพ่อกวนอู เบิกเนตรแห่เทพเจ้า  8 พระองค์ ประทานพรรอบเมือง

Read more

ศาลกวนอู เบิกเนตรเทพเจ้า 8 พระองค์  แห่รอบเมือง สักการะ เพื่อเจริญก้าวหน้า เสริมสิริมงคล

ศาลกวนอู เบิกเนตรเทพเจ้า 8 พระองค์  แห่รอบเมือง สักการะ เพื่อเจริญก้าวหน้า เสริมสิริมงคล

Read more

ไทยจีน ร่วมงานงิ้วไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อกวนอู กำแพงเพชร

ไทยจีน ร่วมงานงิ้วไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อกวนอู กำแพงเพชร

Read more

เจ้าเมืองกำแพงเพชร เปิดงานประมูลศาลกวนอู

เจ้าเมืองกำแพงเพชร เปิดงานประมูลศาลกวนอู

Read more

งานงิ้ว ไหว้เจ้าประจำปี 59 ศาลเจ้าพ่อกวนอู กำแพงเพชร

งานงิ้ว ไหว้เจ้าประจำปี 59 ศาลเจ้าพ่อกวนอู กำแพงเพชร

Read more