ทำบุญบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระอิศวร ศาลหลักเมือง ทำบุญ 3 วัด

สงกรานต์ บวงสรวงศาลพ

Read more

เจ้าพ่อหลักเมือง ตรุษจีนชาวเมืองกำแพงเพชร

เจ้าพ่อหลักเมือง ตรุษจีนชาวเมืองกำแพงเพชร

Read more

ห้องสุขา ศาลเจ้าพ่อ สร้างใหม่ เสร็จทัน รองรับเทศบาลสงกรานต์แน่นอน

ห้องสุขา ศาลเจ้าพ่อ สร้างใหม่ เสร็จทัน รองรับเทศบาลสงกรานต์แน่นอน

Read more

คนจีนไหว้เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อหลักเมือง ขอพร ตรุษจีน กันคึกคัก

คนจีนไหว้เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อหลักเมือง ขอพร ตรุษจีน กันคึกคัก

Read more

ทุบห้องสุขาทิ้งสร้างใหม่ ให้บริการถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย

ทุบห้องสุขาทิ้งสร้างใหม่ ให้บริการถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย

Read more

ครอบครัวอังกฤษ ศรัทธา สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

ครอบครัวอังกฤษ ศรัทธา สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

Read more