เจ้าเมืองเปิดงานงิ้วแห่เจ้าปึงเถ่ากงม่า ศาลเจ้าพ่อเสือ อัญเชิญประทานพรทั้งเมือง

เจ้าเมืองเปิดงานงิ้วแห่เจ้าปึงเถ่ากงม่า ศาลเจ้าพ่อเสือ อัญเชิญประทานพรทั้งเมือง

Read more

คึกคักแห่เทพเจ้ารอบเมือง ขอพรส่งเสริมเสริมการค้ารุ่งเรือง และเกษตรผลผลิตดี

คึกคักแห่เทพเจ้ารอบเมือง ขอพรส่งเสริมเสริมการค้ารุ่งเรือง และเกษตรผลผลิตดี

Read more

เชิญชวนร่วมพิธีงานงิ้วแห่เจ้าศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)

เชิญชวนร่วมพิธีงานงิ้วแห่เจ้าศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)

Read more