มอบอาคารร่วมใจเพื่อการศึกษาพิเศษ และประชาชนทั่วไป

มอบอาคารร่วมใจเพื่อการศึกษาพิเศษ และประชาชนทั่วไป

Read more

ทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี 2561

ทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี 2561

Read more

เด็กศูนย์พิเศษ สามารถเต้น ประกอบเพลงได้ ทั้งที่ไม่ได้ยิน ทำได้อย่างไร

เด็กศูนย์พิเศษ สามารถเต้น ประกอบเพลงได้ ทั้งที่ไม่ได้ยิน ทำได้อย่างไร

Read more

ไฟฟ้ากำแพงฯ เยี่ยมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำแพงฯ เยี่ยมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

Read more

 “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม”

 “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม”

Read more

บุคคลาการการ ร่วมกิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร

บุคคลาการการการศึกษา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ สภาการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ศูนย์ศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็ก

ศูนย์ศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็ก

Read more

มูลนิธิคุณพุ่ม ทอบทุนเด็กศูนย์​การศึกษา​พิเศษฯ

มูลนิธิคุณพุ่ม ทอบทุนเด็กศูนย์​การศึกษา​พิเศษฯ

Read more