สิ้นสุดกิจกรรมสงกรานต์ เทศบาลคืนสภาพเกาะเพื่อสาธารณะ

สิ้นสุดกิจกรรมสงกรานต์ เทศบาลคืนสภาพเกาะเพื่อสาธารณะ

Read more

สรงน้ำขอพรวันสงกรานต์ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวี

สรงน้ำขอพรวันสงกรานต์ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวี

Read more

กำแพงเพชร สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร

กำแพงเพชร สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร

Read more

รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ปี 2561

รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ปี 2561

Read more

สืบสานประเพณี..แน่นจวน ขอพรรดน้ำดำหัว เจ้าเมืองกำแพงเพชร

สืบสานประเพณีแน่นจวน ขอพรรดน้ำดำหัว เจ้าเมืองกำแพงเพชร

Read more

ชวนประดับ พวงมโหตร ส่งเสริมสงกรานต์ กำแพงเพชร

ชวนประดับ พวงมโหตร ส่งเสริมสงกรานต์ กำแพงเพชร

Read more

ททท.แถลง สงกรานต์มงคล  ก่อพระทรายน้ำไหล   ยิ่งใหญ่พวงมโหตร 

ททท.แถลง สงกรานต์มงคล  ก่อพระทรายน้ำไหล   ยิ่งใหญ่พวงมโหตร 

Read more

ประชุมคืบหน้าจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ กำแพงเพชร

ประชุมคืบหน้าจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ กำแพงเพชร

Read more