สภา อบจ.ยกมือหนุน..ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายพัฒนาปี 63 กว่า 865 ล้านบาท

สภา อบจ.หนุนผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายพัฒนาปี 63 กว่า 865 ล้านบาท

Read more

สภา อบจ.ถกงบ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบ 62

สภา อบจ.ถกงบ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบ 62

Read more

สภา อบจ. ยกมือผ่านหนุนงบ กว่า 7 ร้อยล้านพัฒนาท้องถิ่น

สภา อบจ. ยกมือผ่านหนุนงบ กว่า 7 ร้อยล้านพัฒนาท้องถิ่น

Read more