เอาจริง เกษตรไร่อ้อย กำแพงฯ ปฏิญาณท่องคาถาหยุดเผาอ้อยลดฝุ่น PM 2.5 

ชาวไร่อ้อยจังหวัดกำแ

Read more

ข่าว kppnews ชวนเที่ยว งาน “เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร”

งาน “เกษตรแฟร์ จังหว

Read more