วันเด็ก เปิดฟรี….สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันเด็ก เปิดฟรี….สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

“นายกชัยวัฒน์”ลดการสูญเสีย อบรมสาธิตช่วยคนจมน้ำ

“นายกชัยวัฒน์”ลดการสูญเสีย อบรมสาธิตช่วยคนจมน้ำ

Read more

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน นักศึกษา

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน นักศึกษา

Read more

ขยายเวลาการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ

ขยายเวลาการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ

Read more

เงือกน้อย 301 ชีวิต เปิดศึกชิงเจ้าสระต้านยาเสพติด

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

ประกาศ..ปิดการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ประกาศ..ปิดการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more