ร.ร.บ้านทุ่งมหาชัย จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2562

ร.ร.บ้านทุ่งมหาชัย จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2562

Read more

วันสหกรณ์​แห่งชาติ จังหวัด​กำแพงเพชร

วันสหกรณ์​แห่งชาติ จังหวัด​กำแพงเพชร

Read more

ผู้ว่าฯเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60

ผู้ว่าฯเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60

Read more

จังหวัด กพ.-สกรณ์ฯ ช่วยจำหน่ายข้าวชาวนาสนองนโยบายรัฐบาล

จังหวัดกพ.-สกรณ์ฯ ช่วยจำหน่ายข้าวชาวนาสนองนโยบายรัฐบาล

Read more

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

Read more