สหกรณ์โคขุน ปางศิลาทอง รมช.เกษตรมอบโล่รางวัลแปลงใหญ่ปศุสัตว์ดีเด่น

สหกรณ์โคขุนปางศิลาทอง รมช.เกษตรมอบโล่รางวัลแปลงใหญ่ปศุสัตว์ดีเด่น

Read more