สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการ วันหยุดที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการ วันหยุดที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียน

อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียน

Read more

สำนักทะเบียนทัองถิ่นอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎร์ชุมชน

สำนักทะเบียนทัองถิ่นอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎร์ชุมชน

Read more

ปลัด ทม.กำแพงเพชรรับโล่ห์ ชนะเลิศ สำนักทะเบียนดีเด่น 59

ปลัด ทม.กำแพงเพชรรับโล่ห์ ชนะเลิศ สำนักทะเบียนดีเด่น 59

Read more