อบจ.กำแพงเพชร เซ็น MOU สนง.ทรัพยาการธรรมชาติฯ  บริหารจัดการขยะอันตราย

อบจ.กำแพงเพชร เซ็น MOU สนง.ทรัพยาการธรรมชาติฯ บริหารจัดการขยะอันตราย

Read more

อบจ.ศิลปินท้องถิ่น จัดดนตรี 9 บทเพลง 599 บรรเลง “คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ”

อบจ.ศิลปินท้องถิ่น จัดดนตรี 9 บทเพลง 599 บรรเลง “คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ”

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more