ขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

คณะกรรมการสถานศึกษาข

Read more

คณะกรรมการสถานศึกษา มอบ 1.5 ล้าน พัฒนา ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร

คณะกรรมการสถานศึกษา มอบ 1.5 ล้าน พัฒนา ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร

Read more

ระทึก เก๋งไฟไหม้ท่วมหน้า ร.ร.อนุบาล คาดสายน้ำมันชำรุด

ระทึก เก๋งไฟไหม้ท่วมหน้า ร.ร.อนุบาล คาดสายน้ำมันชำรุด

Read more