คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดกำแพงเพชร

คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

จังหวัดฯร่วมกับ อบจ.กำจัดผักตบชวาแก้ภัยแล้ง 2 ตำบลพื้นที่กว่า2 พันไร่

จังหวัดฯร่วมกับ อบจ.กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
แก้ปัญหาภัยแล้ง 2 ตำบลพื้นที่กว่า 2,000 ไร่

Read more

อบต.จับมือ อบจ.ขุดลอกผักตบชวาคลองไพร เปิดทางน้ำไหลลงแม่ปิง

อบต.จับมือ อบจ.ขุดลอกผักตบชวาคลองไพร เปิดทางน้ำไหลลงแม่ปิง

Read more