อบรม อสม.ดูแลป้องกัน มะเร็ง คัดกรองผู้สูงอายุติดเตียง

อบรม อสม.ดูแลป้องกัน มะเร็ง คัดกรองผู้สูงอายุติดเตียง

Read more

เพิ่มศักยภาพ อสม.พัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ

เพิ่มศักยภาพ อสม.พัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ

Read more

Kick Off ประกาศ”แยกก่อนทิ้ง”ลดขยะทั้งจังหวัดกำแพงเพชร 

Kick Off ประกาศ”แยกก่อนทิ้ง”ลดขยะทั้งจังหวัดกำแพงเพชร 

Read more

อบรม อสม.เน้น..เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมอง

อบรม อสม.เน้น..เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมอง

Read more

อสม.เน้น คุมโรคไข้เลือดออก – สารเสพติดใกล้ตัว 

อสม.เน้น คุมโรคไข้เลือดออก – สารเสพติดใกล้ตัว 

Read more

อบรม อสม.ควบคุมโรค ป้องกันฉี่หนู มากับฝน

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

พัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบเข็มปฏิบัติงานครบ 10 ปีถึง 20 ปี

พัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบเข็มปฏิบัติงานครบ 10 ปีถึง 20 ปี

Read more

มอบความรู้ ป้องกันโรค สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อสม.สู่ชุมชน

มอบความรู้ ป้องกันโรค สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อสม.สู่ชุมชน

Read more

อบรม(อสม.)อาสาสมัครสาธารณสุข ทม.กำแพงเพชร

อบรม(อสม.)อาสาสมัครสาธารณสุข ทม.กำแพงเพชร

Read more