อสม.เทศบาล กพ.ทำบุญเป็นสิริมงคล ประกาศชัด..ลั่น ทำงาน สุจริต โปร่งใส

อสม.เทศบาลทำบุญเป็นสิริมงคล ประกาศชัดลั่น ทำงาน สุจริต โปร่งใส

Read more

อบรม อสม.สู้โรคภัย แม่ไร้ลูกพิการ คัดกรองผู้ชรา ลดขยะต้นทาง

อบรม อสม.สู้โรคภัย แม่ไร้ลูกพิการ คัดกรองผู้ชรา ลดขยะต้นทาง

Read more

ทม.มอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร อสม.และเข็มทำงาน 10–20-30 ปี

ทม.มอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร อสม.และเข็มทำงาน 10–20-30 ปี

Read more