นศ.วิชาการตลาดอาชีวศึกษาพิษณุโลก ดูงานเฉาก๊วยชากังราว 

นศ.วิชาการตลาดอาชีวศึกษาพิษณุโลก ดูงานเฉาก๊วยชากังราว 

Read more

เก็บตัวอย่าง อาหารร้านค้า พบสารฟอร์มารีนในปลาหมึก

เก็บตัวอย่าง อาหารร้านค้า พบสารฟอร์มารีนในปลาหมึก

Read more

ท่องเที่ยวแวะชิมก๋วยเตี๋ยวเต่า หลังอำเภอ

ท่องเที่ยวแวะชิมก๋วยเตี๋ยวเต่า หลังอำเภอ

Read more