ปราชญ์ชาวบ้านกำแพงเพชร รับรางวัล”คนดีแทนคุณแผ่นดิน”ปี 59

ปราชญ์ชาวบ้านกำแพงเพชร รับรางวัล”คนดีแทนคุณแผ่นดิน”ปี 59

Read more

พัฒนาชุมชนจัดคัดเลือกมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

พัฒนาชุมชนจัดคัดเลือกมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

Read more

กำแพงเพชรเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม่

กำแพงเพชรเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม่

Read more

อนุบาลกำแพงฯ จัดวันภาษาไทย คึกคักพร้อมใจแต่งไทย

อนุบาลกำแพงฯ จัดวันภาษาไทย คึกคักพร้อมใจแต่งไทย

Read more

ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร MEP รับกรรมการภาคเหนือ นิเทศงานฯ

ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร MEP รับกรรมการภาคเหนือ นิเทศงานฯ

Read more

บรรณารักษ์ห้องสมุด กศน.กำแพงฯ จัด“เพื่อนช่วยเพื่อน”

บรรณารักษ์ห้องสมุด กศน.กำแพงฯ จัด“เพื่อนช่วยเพื่อน”

Read more

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษานักเรียน ปี 2559

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษานักเรียน ปี 2559

Read more

อำเภอ/ท้องถิ่น ส่งเอกสารถึงบ้านแล้ว แจงการออกเสียงประชามติ

อำเภอ/ท้องถิ่น ส่งเอกสารถึงบ้านแล้ว แจงการออกเสียงประชามติ

Read more