ส่งเสริมปลูกพืชตระกูลถั่ว ใช้น้ำน้อย ตัดวงจรศัตรูพืช

ส่งเสริมปลูกพืชตระกูลถั่ว ใช้น้ำน้อย ตัดวงจรศัตรูพืช

Read more

เกษตรกำแพงฯ ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เกษตรกำแพงฯ ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

Read more

ข่าว kppnews ชวนเที่ยว งาน “เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร”

งาน “เกษตรแฟร์ จังหว

Read more

ผลการตัดสินการประกวดกล้วยไข่สุก-ดิบและผลผลิตทางการเกษตร 3 ชนิด

ผลการตัดสินการประกวดกล้วยไข่สุก-ดิบและผลผลิตทางการเกษตร 3 ชนิด

Read more

หนุน ยุวเกษตรกร ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตร

หนุน ยุวเกษตรกร ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตร

Read more

มอบเอกสารรับเงิน (กษ 04) 2 อำเภอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

มอบเอกสารรับเงิน (กษ 04) 2 อำเภอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

Read more

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่

Read more

ลดต้นทุนปลูกข้าว หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นนา

ลดต้นทุนปลูกข้าว และหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นนา

Read more