เทศบาลขอความเห็น ขอหนังสือเพื่อเข้าดูแลพื้นที่เกาะกลางน้ำ

เทศบาลขอความเห็น ขอหนังสือเพื่อเข้าดูแลพื้นที่เกาะกลางน้ำ

Read more

สิ้นสุดกิจกรรมสงกรานต์ เทศบาลคืนสภาพเกาะเพื่อสาธารณะ

สิ้นสุดกิจกรรมสงกรานต์ เทศบาลคืนสภาพเกาะเพื่อสาธารณะ

Read more

กำแพงเพชร  ก่อพระเจดีย์ทรายน้ำไหล ปีนี้สวยงามมาก

กำแพงเพชร  ก่อพระเจดีย์ทรายน้ำไหล ปีนี้สวยงามมาก

Read more

เทศบาล ทหาร เทศกิจ งานป้องกัน ดูแลความปลอดภัยริมปิงเข้ม

เทศบาล ทหาร เทศกิจงานป้องกัน ดูแลความปลอดภัยริมปิงเข้ม

Read more

เทศบาล ทหาร พ่อค้าแม่ค้า ลงพื้นที่จัดระเบียบเกาะกลางน้ำ

เทศบาล ทหาร พ่อค้าแม่ค้า ลงพื้นที่จัดระเบียบเกาะกลางน้ำ

Read more

พ่อค้าแม่ค้าแห่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ขายของเกาะกลางน้ำช่วงสงกรานต์

พ่อค้าแม่ค้าแห่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ขายของเกาะกลางน้ำช่วงสงกรานต์

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมบริหารจัดการเกาะกลางน้ำ สงกรานต์

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมบริหารจัดการเกาะกลางน้ำ

Read more

มีนาคมนี้ เทศบาลฯ เปิดเกาะ ใช้ออกกำลังกาย ปอดแห่งใหม่ ห้ามรถเข้า

มีนาคมนี้ เทศบาลฯ เปิดเกาะ ใช้ออกกำลังกาย ปอดแห่งใหม่ ห้ามรถเข้า

Read more

ถกขอใช้พื้นที่เกาะกลางน้ำพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ถกขอใช้พื้นที่เกาะกลางน้ำพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

Read more

ปรับภูมิทัศน์ เกาะกลางแม่น้ำป้ำปิง รับท่องเที่ยวฤดูร้อน

ปรับภูมิทัศน์ เกาะกลางแม่น้ำป้ำปิง รับท่องเที่ยวฤดูร้อน

Read more