คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาดูงานติดตามงานภารกิจ กำแพงเพชร

คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาดูงานติดตามงานภารกิจ กำแพงเพชร

Read more

คณะกรรมการสถานศึกษา มอบ 1.5 ล้าน พัฒนา ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร

คณะกรรมการสถานศึกษา มอบ 1.5 ล้าน พัฒนา ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร

Read more

โครงการประชารัฐ หนุนสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

โครงการประชารัฐ หนุนสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

Read more

ดร.เสริมวุฒิ พบ ผู้ว่าฯ ถก เสริมวัด เสริมรัฐ เสริมราษฏร์

ดร.เสริมวุฒิ พบ ผู้ว่าฯ ถก เสริมวัด เสริมรัฐ เสริมราษฏร์

Read more

กศน.จัดสัมมนาเสริม เทียบระดับการศึกษา จบรุ่นที่ 3

กศน.จัดสัมมนาเสริม เทียบระดับการศึกษาจบ รุ่นที่ 3

Read more