อบรมใช้งบ…สายงานช่างและวิศวกร สังกัด อปท.90 แห่ง

อบรมใช้งบ…สายงานช่างและวิศวกร สังกัด อปท.90 แห่ง

Read more

ผู้การฯโสภณ ตรวจเยี่ยม นำทหารซ่อมบ้านเรือนประชาชน เกาะสะบ้า

ผู้การฯโสภณ ตรวจเยี่ยม นำทหารซ่อมบ้านเรือนประชาชน เกาะสะบ้า

Read more