ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้ามาตรฐานก่อสร้างถนนริมปิง 

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

ขออภัยในความไม่สะดวก ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวถนน

ขออภัยในความไม่สะดวก ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวถนน

Read more

ทบทวน ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

ทบทวน ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

Read more

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

ป้องกันโรคไข้เลือดออกฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

Read more

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา

Read more

ขอบคุณประชาชนที่ร่วมแจ้งผู้รับเหมาติดตั้งป้ายปิดทางเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณประชาชนที่ร่วมแจ้งผู้รับเหมาติดตั้งป้ายปิดทางเรียบร้อยแล้ว

Read more

“นายกชัยวัฒน์”เปิดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ยากไร้

“นายกชัยวัฒน์”เปิดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ยากไร้

Read more

เหยื่อวาตภัยเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือ​เทศบาลเมือง กพ.

เหยื่อวาตภัยเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือ​เทศบาลเมือง กพ.

Read more

ขับเคลื่อนการศึกษา นายกชัยวัฒน์ ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.ท.1

ขับเคลื่อนการศึกษา นายกชัยวัฒน์ ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.ท.1

Read more