อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียน

อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียน

Read more

เด็กเก่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เด็กเก่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ชุมชนประชาคมพิจารณาผ่าน(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4

ชุมชนประชาคมพิจารณาผ่าน(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4

Read more

กองขยะนอกระบบ ทิ้งเกลื่อน กลางซอย ประชาหรรษา 12

กองขยะนอกระบบ ทิ้งเกลื่อน กลางซอย ประชาหรรษา 12

Read more

ผู้ตรวจฯแจงกฎหมายการเลือกตั้ง สส.

ผู้ตรวจฯแจงกฎหมายการเลือกตั้ง สส.

Read more

เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ..แน่น ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ..แน่น ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ห้องทะเบียนท้องถิ่น ทม.ร่วมสนุกวันตรุษจีน” ลุ้นรับอั่งเปา

ห้องทะเบียนท้องถิ่น ทม.ร่วมสนุกวันตรุษจีน” ลุ้นรับอั่งเปา

Read more

เทศบาลเมือง กพ.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว

เทศบาลเมือง กพ.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว

Read more

โครงการ ( ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน )

โครงการ ( ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน )

Read more

เทศบาลเตือน ป้องกันระวังการเกิดอัคคีภัย ตรุษจีน

เทศบาลเตือน ป้องกันระวังการเกิดอัคคีภัย ตรุษจีน

Read more