กีฬาๆ..เป็นยาวิเศษ..แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

กีฬาๆ..เป็นยาวิเศษ..แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

Read more

ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

สธ.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ท.1-2

สธ.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ท.1-2

Read more

หน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วม”สนทนายามเช้า”ข้อราชการ คึกคัก

หน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วม”สนทนายามเช้า”แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อราชการ

Read more

เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ 2 ชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ 2 ชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Read more

กาชาด-เทศบาล ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะอินทรีย์

กาชาด-เทศบาล ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะอินทรีย์

Read more

โรงเรียนเทศบาล1 อธิษฐานส่งใจไปช่วย ทีมหมูป่า อะคาเดมี่

โรงเรียนเทศบาล1 อธิษฐานส่งใจไปช่วย ทีมหมูป่า อะคาเดมี่

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Read more

เทศบาล กพ.หนุนนักเรียน อบรม วิถีธรรม วิถีพุทธ

เทศบาล กพ.หนุนนักเรียน อบรม วิถีธรรม วิถีพุทธ

Read more