นายกฯ สภาเทศบาลฯประชุม โอนงบภาษีกว่า 8.4 ล้าน พัฒนาตลาดไนท์

นายกฯ สภาเทศบาลฯประชุม โอนงบภาษีกว่า 8.4 ล้าน พัฒนาตลาดไนท์

Read more

โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติก

โรงพยาบาลชุมชน เทศบา

Read more

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ “ถนนคนเดิน ฅนกำแพง” (Walking Street)

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ “ถนนคนเดิน ฅนกำแพง” (Walking Street)

Read more

ก่อนพลบค่ำวันนี้ ไปเที่ยว ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ “ถนนคนเดิน ฅนกำแพง”

ก่อนพลบค่ำวันนี้ ไปเที่ยว ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ “ถนนคนเดิน ฅนกำแพง”

Read more

บ.นิคแลนด์เทรดดิ้ง หนุน 1 หมื่น ปรับลานจอดรถ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

บ.นิคแลนด์เทรดดิ้ง หนุน 1 หมื่น ปรับลานจอดรถ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

Read more

นายกมอบรถ เที่ยวสุดท้าย เมรุวัดคูยาง

นายกมอบรถ เที่ยวสุดท้าย เมรุวัดคูยาง

Read more

นายกชัยวัฒน์ ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า

นายกชัยวัฒน์ ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า

Read more

ประชาพิจารณ์ พัฒนาตลาดไนท์ ผ่าน 376 เสียง ไม่เอา 51 เสียง งดออก 4 เสียง

ประชาพิจารณ์ พัฒนาตลาดไนท์ ผ่าน 376 เสียง ไม่เอา 51 เสียง งดออก 4 เสียง

Read more

ควบคุมโรคเมตาบอลิก แนะเลิกบุหรี่ พระวัดบาง

ควบคุมโรคเมตาบอลิก แนะเลิกบุหรี่ พระวัดบาง

Read more