“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

Read more

“นายกชัยวัฒน์​”แนะ ระวังไฟป่า ป้องกันเพลิงไหม้

“นายกชัยวัฒน์​”แนะ ระวังไฟป่า ป้องกันเพลิงไหม้

Read more

หนาวนี้ ดับเพลิงป้องกันเตรียมพร้อม ตรวจท่อธารน้ำดับเพลิง รับมือเหตุอัคคีภัย

หนาวนี้ ดับเพลิงป้องกันเตรียมพร้อม ตรวจท่อธารน้ำดับเพลิง รับมือเหตุอัคคีภัย

Read more

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ร่วมสำนึก“วันพ่อแห่งชาติ”

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ร่วมสำนึก“วันพ่อแห่งชาติ”

Read more

ต้นฤดูหนาว ต้นไม้ทิ้งใบ ตกเกลื่อนให้เก็บกวาด

ต้นฤดูหนาว ต้นไม้ทิ้งใบ ตกเกลื่อนให้เก็บกวาด

Read more

ติวเข้ม อสม.คัดกรองโรค Metabolic โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาค

Read more

นายก..รับเกียรติบัตร การันตรี 4 ด้าน ผลงานเยี่ยม

นายก..รับเกียรติบัตร การันตรี 4 ด้าน ผลงานเยี่ยม

Read more

แกนนำ 27 ชุมชนพร้อมเพรียง ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

แกนนำ 27 ชุมชนพร้อมเพรียง ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

(คลิป)ประกวดนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทงธารประทีป เทศบาล ก.พ.2562

(คลิป)ประกวดนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทงธารประทีป เทศบาล ก.พ.2562

Read more

คนแน่นประเพณีลอยกระทงธารประทีป เทศบาล กพ.2562

ประเพณีลอยกระทงธารประทีป เทศบาล กพ.2562

Read more