ประกาศชัด..เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส

ประกาศชัด..เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส

Read more

นายกชัยวัฒน์…ประกาศทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายกชัยวัฒน์…ป

Read more

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์โปร่งใส

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์โปร่งใส

Read more