นักรบหน้าด่าน งานรักษาความสะอาด

นักรบหน้าด่านงานรักษาความสะอาด

Read more

ไม่เสี่ยงไวรัสโควิด-19 และ พรก.เมืองกำแพงเพชรไร้คนเล่นน้ำสงกรานต์

วันนี้เป็นวันสงกรานต

Read more

งดกิจกรรมเล่นน้ำ ปิดพื้นที่เสี่ยงสงกรานต์ ป้องกันเชื้อแพร่ระบาด

งดกิจกรรมเล่นน้ำ ปิดพื้นที่เสี่ยงสงกรานต์ ป้องกันเชื้อแพร่ระบาด

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร -ไปรษณีย์ (MOU)

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร -ไปรษณีย์ (MOU)

Read more

8 พันกว่าคนกลับบ้าน ผู้ว่าฯย้ำเสี่ยงพื้นที่แดง อยู่บ้าน..เน้นคัดกรองกันอย่างจริงจัง

8 พันกว่าคนกลับบ้าน ผู้ว่าฯย้ำเสี่ยงพื้นที่แดง อยู่บ้าน..เน้นคัดกรองกันอย่างจริงจัง

Read more

มาตรการป้องกันโควิด-19 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมือง กพ.

มาตรการป้องกันโควิด-19 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมือง กพ.

Read more

อบต.โคกขามสมุทรสาคร ดูงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อบต.โคกขามสมุทรสาคร ดูงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ไม่เสี่ยง..!! มติชัด โควิก 19 ระบาด ชีวิตสำคัญกว่า..“นายกชัยวัฒน์”ประกาศงดจัดสงกรานต์

ไม่เสี่ยง..!! มติชัด โควิก 19 ระบาด ชีวิตสำคัญกว่า..“นายกชัยวัฒน์”ประกาศงดจัดสงกรานต์

Read more

โรงพยาบาลเทศบาล นโยบาย”นายกชัยวัฒน์” รองรับคนชุมชน ใช้บริการคนแน่น..

โรงพยาบาลเทศบาล นโยบาย”นายกชัยวัฒน์” รองรับคนชุมชน ใช้บริการคนแน่น..

Read more

เจ้าพ่อหลักเมืองชาวพุทธกราบไหว้กันเนืองแน่นต้นเดือนวันหวยออก

เจ้าพ่อหลักเมือง ชาวพุทธกราบไหว้กันเนืองแน่นต้นเดือนวันหวยออก

Read more