เทศบาลเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ คืนพื้นที่ผิวจราจรบางส่วนแล้ว 

เทศบาลเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ คืนพื้นที่ผิวจราจรบางส่วนแล้ว 

Read more

นายกชัยวัฒน์”เร่งเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ คืนพื้นที่ผิวจราจรหลังงานกล้วยไข่

นายกชัยวัฒน์”เร่งเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ คืนพื้นที่ผิวจราจรหลังงานกล้วยไข่

Read more

ประชุม อสม.พัฒนาดูแลสุขภาพชาวชุมชน

ประชุม อสม.พัฒนาดูแลสุขภาพชาวชุมชน

Read more

“นายกชัยวัฒน์” บริหารดีรับ 2 โล่ บริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองดีเด่นระดับจังหวัด-ประเทศ

“นายกชัยวัฒน์” บริหารดีรับ 2 โล่ บริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองดีเด่นระดับจังหวัด-ประเทศ

Read more

ก่อสร้างป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนสาธารณะโซน C

ก่อสร้างป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนสาธารณะโซน C

Read more

เปิดยิ่งใหญ่..! สารทไทยกล้วยไข่ ของดีเมืองกำแพงฯ ขบวนตระการตา

เปิดยิ่งใหญ่..! สารทไทยกล้วยไข่ ของดีเมืองกำแพงฯ ขบวนตระการตา

Read more

เก็บขยะ เศษวัสดุ  บ้านเมืองสะอาดรับงานประเพณีกล้วยไข่

เก็บขยะ เศษวัสดุ  บ้านเมืองสะอาดรับงานประเพณีกล้วยไข่

Read more

ชาว อสม.หลั่งน้ำตาอาลัย ทิ้งไว้ซึ่งความดี อสม.ยุวดี แซ่ลี้

ชาว อสม.หลั่งน้ำตาอาลัย ทิ้งไว้ซึ่งความดี อสม.ยุวดี แซ่ลี้

Read more

สกปรก อุดตัน รางระบายตลาดอาหาร ต้องช่วยกันรักษา

สกปรก อุดตัน รางระบายตลาดอาหาร ต้องช่วยกันรักษา

Read more

ฉีดวัคซีนควบคุมโรคคอตีบ-บาดทะยัก นักเรียนเทศบาล 2

ฉีดวัคซีนควบคุมโรคคอตีบ-บาดทะยัก นักเรียนเทศบาล 2

Read more