บริจาคเงิน 200,000 บาท ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

บริจาคเงิน 200,000 บาท ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

Read more

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ผอ.รพ.มอบช่อดอกไม้ยินดี ตำแหน่งใหม่แพทย์ และสื่อประชาสัมพันธ์

ผอ.รพ.มอบช่อดอกไม้ยินดี ตำแหน่งใหม่แพทย์ และสื่อประชาสัมพันธ์

Read more

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

Read more

รมว.สาธารณสุข เปิดอาคาร“คลินิกหมอครอบครัว”

รมว.สาธารณสุข เปิดอาคาร“คลินิกหมอครอบครัว”

Read more

รพ.กพ.เปิดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

รพ.กพ.เปิดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

Read more

ผู้ตรวจ สธ.เขตสุขภาพที่ 3 เปิด OPD No Walk-in รพ.กพ.

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Read more

“ เตี่ยบำรุง”โรงสีไฟ ไทยเสรี มอบ 6 แสน ให้ โรงพยาบาลกำแพงฯ

“ เตี่ยบำรุง”โรงสีไฟ ไทยเสรี มอบ 6 แสน ให้ โรงพยาบาลกำแพงฯ

Read more

มอบเงินให้ โรงเพยาบาลจัดสร้างห้องพิเศษ หอผู้ป่วยเด็ก 

มอบเงินให้ โรงเพยาบาลจัดสร้างห้องพิเศษ หอผู้ป่วยเด็ก 

Read more

วัดป่าไทรงาม ร่วมศิษยานุศิษย์ทอดผ้าป่ามอบให้ โรงพยาบาล1,017,116 บาท

วัดป่าไทรงาม ร่วมศิษยานุศิษย์ทอดผ้าป่ามอบให้ โรงพยาบาล1,017,116 บาท

Read more