ยอดเดินวิ่งกว่า 6 ล้านที่อำเภอขาณุฯ สมทบทุนโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ยอดเดินวิ่งกว่า 6 ล้านที่อำเภอขาณุฯ สมทบทุนโรงพยาบาลกำแพงเพชร

Read more

พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน การแพทย์ปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3

พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน การแพทย์ปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3

Read more

โครงการ”แก้วตาดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน”ผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 150 ราย

โครงการ”แก้วตาดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน”ผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 150 ราย

Read more