ทม.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 16 ชุมชนกว่า 1,600 ตัว

ทม.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 16 ชุมชนกว่า 1,600 ตัว

Read more

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเขตเทศบาลเมือง กพ.

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเขตเทศบาลเมือง กพ.

Read more