รมว.สาธารณสุข เปิดอาคาร“คลินิกหมอครอบครัว”

รมว.สาธารณสุข เปิดอาคาร“คลินิกหมอครอบครัว”

Read more

รพ.กพ.เปิดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

รพ.กพ.เปิดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

Read more

ผู้ตรวจ สธ.เขตสุขภาพที่ 3 เปิด OPD No Walk-in รพ.กพ.

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Read more

“ เตี่ยบำรุง”โรงสีไฟ ไทยเสรี มอบ 6 แสน ให้ โรงพยาบาลกำแพงฯ

“ เตี่ยบำรุง”โรงสีไฟ ไทยเสรี มอบ 6 แสน ให้ โรงพยาบาลกำแพงฯ

Read more

มอบเงินให้ โรงเพยาบาลจัดสร้างห้องพิเศษ หอผู้ป่วยเด็ก 

มอบเงินให้ โรงเพยาบาลจัดสร้างห้องพิเศษ หอผู้ป่วยเด็ก 

Read more

ตัวจากไป..ทิ้งความดีไว้บริจาคศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ตัวจากไปทิ้งความดีไว้บริจาคศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

Read more

หมอชวนวิ่ง กำแพงเพชร

หมอชวนวิ่ง กำแพงเพชร

Read more

นายกเหล่ากาชาด โรบินสัน รณรงค์ ป้องโรคมะเร็งเต้านม

นายกเหล่ากาชาด โรบินสัน รณรงค์ ป้องโรคมะเร็งเต้านม

Read more

เฮียแดง ซ้อแดง บ.โรงสีธันยบูรณ์สถาพร ทำบุญมอบ 4 แสนให้โรงพยาบาลฯ

มอบ 4 แสนให้โรงพยาบา

Read more

ผ้าป่า โรงพยาบาลเดินวิ่ง ท่ามะเขือ ยอดกว่า 3.36 แสนบาท

ผ้าป่า โรงพยาบาลเดินวิ่ง ท่ามะเขือ ยอดกว่า 3.36 แสนบาท

Read more