พยาบาลงานผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือก 2 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 

พยาบาลงานผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือก 2 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 

Read more

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลออกหน่วยดูแลสุขภาพชาวชุมชนป่ามะปราง-วังคาง

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลออกหน่วยดูแลสุขภาพชาวชุมชนป่ามะปราง -วังคาง

Read more

รพ.ทม.เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรค ดูแลสุขภาพชุมชน

รพ.ทม.เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรค ดูแลสุขภาพชุมชน

Read more

ตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก-เต้านมได้ฟรี…ทุกวันศุกร์

ตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก-เต้านมได้ฟรี ทุกวันศุกร์

Read more

เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ..แน่น ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ..แน่น ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

รพ.เทศบาลฯ สอนพระ วัดคูยาง-วัดบาง ดูแลสุขภาพ

รพ.เทศบาลฯ สอนพระวัด คูยาง-วัดบาง ดูแลสุขภาพ

Read more

โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติก

โรงพยาบาลชุมชน เทศบา

Read more

นศ.ม.กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย ดูงานผู้ป่วยติดเตียง ทม.กำแพงเพชร

นศ.ม.กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย ดูงานผู้ป่วยติดเตียง ทม.กำแพงเพชร

Read more

ควบคุมโรคเมตาบอลิก แนะเลิกบุหรี่ พระวัดบาง

ควบคุมโรคเมตาบอลิก แนะเลิกบุหรี่ พระวัดบาง

Read more

ขับเคลื่อน ชมรม to be number one ประเภทชุมชน

ขับเคลื่อน ชมรม to be number one ประเภทชุมชน

Read more