เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ..แน่น ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ..แน่น ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

รพ.เทศบาลฯ สอนพระ วัดคูยาง-วัดบาง ดูแลสุขภาพ

รพ.เทศบาลฯ สอนพระวัด คูยาง-วัดบาง ดูแลสุขภาพ

Read more

โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติก

โรงพยาบาลชุมชน เทศบา

Read more

นศ.ม.กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย ดูงานผู้ป่วยติดเตียง ทม.กำแพงเพชร

นศ.ม.กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย ดูงานผู้ป่วยติดเตียง ทม.กำแพงเพชร

Read more

ควบคุมโรคเมตาบอลิก แนะเลิกบุหรี่ พระวัดบาง

ควบคุมโรคเมตาบอลิก แนะเลิกบุหรี่ พระวัดบาง

Read more

ขับเคลื่อน ชมรม to be number one ประเภทชุมชน

ขับเคลื่อน ชมรม to be number one ประเภทชุมชน

Read more

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริการประชาชน

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริการประชาชน

Read more

รพ.ชุมชน ทม.กำแพงเพชร เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

รพ.ชุมชน ทม.กำแพงเพชร เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

Read more

สาธารณสุข กับการเตรียมความพร้อม รับสังคมผู้สุงอายุ

สาธารณสุข กับการเตรียมความพร้อม รับสังคมผู้สุงอายุ

Read more