ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา

Read more

โรงเรียนชากังราววิทยา มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาปี 61

โรงเรียนชากังราววิทยา มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาปี 61

Read more

“วันตรุษจีน”โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

“วันตรุษจีน”โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

วันเด็กโรงเรียนชากังราววิทยา คึกคัก

วันเด็กโรงเรียนชากังราววิทยา คึกคัก

Read more

นักกีฬาหญิง โรงเรียนชากังราววิทยา​ คว้าทอง.. เปตอง

นักกีฬาหญิง โรงเรียนชากังราววิทยา​ คว้าทอง.. เปตอง สุโขทัยธานีเกมส์

Read more

พัฒนาคน พัฒนาครู

พัฒนาคน พัฒนาครู

Read more

วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา 2560 ร.ร.ชากังราว

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา 2560 ร.ร.ชากังราว

Read more

ขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้

ขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้

Read more

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

Read more