ประกาศ ร.ร.ผู้สูงอายุเทศบาลกำแพงฯเปิดรับสมัครนักเรียนปี 63

ประกาศ ร.ร.ผู้สูงอายุเทศบาลกำแพงฯเปิดรับสมัครนักเรียนปี 63

Read more

จบ..แล้ว รุ่น 1 นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว

จบ..แล้ว รุ่น 1 นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว

Read more

ชวนประดับ พวงมโหตร ส่งเสริมสงกรานต์ กำแพงเพชร

ชวนประดับ พวงมโหตร ส่งเสริมสงกรานต์ กำแพงเพชร

Read more

โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ทำบุญปีใหม่

โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ทำบุญปีใหม่

Read more

บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว

บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว

Read more

สนุกสนานออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (Line Dance)เน้นสไตล์สูงวัย 

สนุกสนานออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (Line Dance)เน้นสไตล์สูงวัย 

Read more

ทำบุญเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ทำบุญเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Read more

เทศบาลเมือง กพ.เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว รองรับสังคมคนสูงอายุ

เทศบาลเมือง กพ.เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว รองรับสังคมคนสูงอายุ

Read more