วันเด็ก…โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์

นางโชติกา ฐิตะชนภัค

Read more

บุญยิ่งใหญ่ ตระกูลเกริกกฤตยา มอบโฉนดที่ดิน 15 ไร่ ให้โรงเรียนเทศบาล 1

บุญยิ่งใหญ่ ตระกูลเกริกกฤตยา มอบโฉนดที่ดิน 15 ไร่ให้โรงเรียนเทศบาล 1

Read more

สธ.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ท.1-2

สธ.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ท.1-2

Read more

โรงเรียนเทศบาล1 อธิษฐานส่งใจไปช่วย ทีมหมูป่า อะคาเดมี่

โรงเรียนเทศบาล1 อธิษฐานส่งใจไปช่วย ทีมหมูป่า อะคาเดมี่

Read more

โรงเรียนเทศบาล1 อธิษฐานส่งใจไปช่วย ทีมหมูป่า อะคาเดมี่

โรงเรียนเทศบาล1 อธิษฐานส่งใจไปช่วย ทีมหมูป่า อะคาเดมี่

Read more

ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

Read more

ตรวจสนามสอบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ร.ร.ในสังกัดเทศบาลเมือง กพ.

ตรวจสนามสอบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ร.ร.ในสังกัดเทศบาลเมือง กพ.

Read more

วันเด็กโรงเรียนเทศบาล 1 เอกชนขนรางวัลแจกเด็กครบทุกคน

วันเด็กโรงเรียนเทศบาล 1 เอกชนขนรางวัลแจกเด็กครบทุกคน

Read more