โรงเรียนเทศบาล3 ร่วมกับ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำสนามเด็กเล่น BBL

โรงเรียนเทศบาล3 ร่วมกับ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำสนามเด็กเล่น BBL

Read more

MOU) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

MOU) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

Read more

ค่ายอนุบาลสัมพันธ์ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 3

ค่ายอนุบาลสัมพันธ์ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 3

Read more