ไฟฟ้า”จิบกาแฟ แชร์ความคิด ใกล้ชิดสัมพันธ์ ” ครั้งที่ 1/2563

ไฟฟ้า”จิบกาแฟ แชร์ความคิด ใกล้ชิดสัมพันธ์ ” ครั้งที่ 1/2563

Read more

เข้าพรรษา ไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร ถวายเทียนหลอดไฟฟ้า วัดบ่อสามแสน

เข้าพรรษา ไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร ถวายเทียนหลอดไฟฟ้า วัดบ่อสามแสน

Read more

ไฟฟ้ากำแพงฯ เยี่ยมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำแพงฯ เยี่ยมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

Read more

บริจาคโลหิต อวัยวะ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

บริจาคโลหิต อวัยวะ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

Read more

ไฟฟ้าขอบคุณสื่อชมรมฯทุกแขนง ประชาสัมพันธ์กิจการไฟฟ้าเข้าถึงประชาชน

ไฟฟ้าขอบคุณสื่อชมรมฯ ทุกแขนง ประชาสัมพันธ์กิจการไฟฟ้าเข้าถึงประชาชน

Read more

นักศึกษาอาชีวะ  รับความรู้ ก่อนถ่ายทอดสู่ชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย

นักศึกษาอาชีวะ  รับความรู้ ก่อนถ่ายทอดสู่ชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพ.จัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพ.จัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่

Read more